Leven met Lev

Wat is leven met LEV?

schedule 24 jan 2017
bookmark_border Inspiratie
create Vanessa Wijnberger

Leven met LEV

Wat is leven met LEV? Het is iets wat voor mij de laatste jaren veel belangrijker is geworden. In mijn jaarthema heb ik het woord ‘groei’ omarmt. En één van de woorden die ik daarbij op mijn overzicht heb opgenomen is het woord lev. Wat betekent lev?

Ontleend aan Jiddisch lef, lew ‘moed, durf, hart’, dat teruggaat op Hebreeuws lēv ‘ hart’. … Dit betekent: hart; vandaar: moed.

Hart en moed

Zelf heb ik vooral de woorden moed en hart opgeschreven. Deze twee woorden wil ik vandaag wat meer op inzoomen. In de huidige maatschappij wordt veel van ons verwacht. De druk wordt in veel bedrijven steeds hoger. We willen sneller, efficiënter en ga zo maar door. En de vraag is of dat uiteindelijk het gewenste effect heeft? Wat ik in mijn coachpraktijk veel terug zie is dat mensen uitgeblust raken. Het niet meer kunnen opbrengen om sneller te werken, dat de druk nog hoger wordt. En dan hebben we het vaak nog niet over de hoogte van de eigen lat. Als ik de gesprekken met coachees heb, dan hoor ik vaak en dat wordt zeer regelmatig bevestigd, ik moet dit, ik moet dat… Grenzen zijn vervaagd en focus op eigen hartsgesteldheid is vervaagd. Mijn vraag luidt dan hoe is het met jouw ‘hart’? Doe jij nog de dingen die vanuit je ‘hart’ komen? En heb jij de moed om dit te doorbreken als dat nodig is?

Het begrip ‘hart’

Als je je een beetje in coach en trainersland begeeft dan lees je vaak over leven vanuit je hart. Zet de stappen die je hart je ingeeft. Ben jij iemand die heel intuitief leeft, dan kan je daar waarschijnlijk veel bij voorstellen. Maar ben jij veel meer van de ratio en denk je: ja leuk wat mijn hart mij ingeeft… de rekeningen moeten gewoon betaald worden. En ja dat is zo. Even een zij-pad. Volgens van Dale heeft hart de volgende betekenissen:

hart (het; o; meervoud: harten)

1 holle spier die het bloed door het lichaam pompt

2 zetel van overtuiging, gemoedsstemming, karakter enz.; iem. een hart onder de riem stekenmoed inspreken; waar het hart vol van is loopt de mond van over gezegd wanneer iem. dermate enthousiast is over iets of iem. dat hij er steeds over praat; dat gaat mij aan het hart dat doet mij verdriet; in hart en nieren door en door; met hart en ziel met alle kracht en liefde; iem. iets op het hart drukken met nadruk aanraden; de hand over het hart strijken iets vergeven; zijn hart vasthouden erg bezorgd zijn; uit de grond van zijn hart uit het diepst van zijn gemoed; iets ter harte nemen goed in zich opnemen; van harte gefeliciteerd hartelijk, oprecht

3 middelste kern: het hart van Afrika

Als je dit leest dan zie je dat hart een duidelijk in onze taal een figuurlijke betekenis heeft. Het gaat over een diepe betekenis, het gaat over emoties en geraakt zijn. Het heeft dus ook iets heel intuïtiefs. Graag wil ik je uitnodigen om bij een aantal vragen stil te staan die een directe link hebben met je ‘hart’. Het leven vanuit je hart heeft een directe link met jouw ‘waarom’. Als jij voor jezelf duidelijk voor ogen hebt wat voor jouw belangrijk is, waarom je de stappen zet die je zet, waarom je de dingen doe die je wilt doen etc.

Jouw waarom

Waarom is het vinden van jouw ‘waarom’ belangrijk? Het leven vanuit waarom zou ik veel meer willen omschrijven als het leven vanuit je diepste intenties. Vandaar ook de link met je hart. Je hart staat daarin ‘symbool’ voor wie je ten diepste bent en ook wilt zijn. Het is zeker de moeite waard om op zoek te gaan naar jouw waarom. Je kan daarmee verschil maken en je leven een heel andere betekenis geven. Je stapt in feite van de automatische piloot af. Begin met het denken wat jouw doel is in je leven. Jouw waarom is je ‘levensbloed’ van betekenisvol leven. Want als jij je waarom weet en daarop gaat focussen, dan ga jij ook met deze doelgerichtheid vanuit jouw waarom leven. Je bekijkt het door de lens van jouw waarom. Je hebt een vizier en daarmee heb je richting. En als jij je waarom weet, dan ga je ook jouw weg vinden! Er zijn genoeg redenen om op zoek te gaan naar jouw waarom. In deze blog ga ik daar niet verder op in. Wel wil ik je graag wijzen op drie belangrijke vragen die je zullen helpen bij het vinden van je waarom.

‘Waarom’-vragen:

Waar ga jij van huilen? Met deze vraag ga je bij jezelf van binnen kijken en je de vraag stellen wat ‘breekt jouw hart’? Wat zorgt bij jouw voor een erg ongemakkelijk gevoel dat jij gemotiveerd bent om actie te ondernemen? En iets te doen wat ervoor zorgt dat de situatie herstelt of verbetert?

Waar zing jij over? Wat maakt jou altijd blij? Wat laat jou springen van blijdschap of ga je spontaan van zingen?

Waar droom jij van? Met deze vraag verken je de mogelijkheden van je leven. Met deze vraag krijg je ook inzicht met welke stappen jij verschil kan maken in je eigen leven, en ook in het leven van anderen.

Het alleen vanuit de ratio zoeken naar jouw waarom kan, maar de vraag is of dat je écht inzicht gaat geven. Het zoeken vanuit je hart, waar gevoel een grote rol speelt, geeft een extra laag aan jouw waarom. Daarom ook deze vragen die veel meer gaan of de emoties die bepaalde situaties of ervaringen bij je oproepen.

Moed

Van je hart maken we nu de stap naar het woord moed. Van Dale geeft de volgende betekenis aan moed:

moed (de; m)

1 het binnenste van de mens; = gemoed: het was ons droef te moede we waren bedroefd

2 onverschrokkenheid, dapperheid: moed putten uit hoop, kracht ontlenen aan; de moed erin houden het niet opgeven

Bij moed gaat het ook weer om het binnenste van de mens. Een duidelijk link met je hart zou je hier dus kunnen maken. Moed gaat dus ook om doorzettingsvermogen, om door te gaan, om vol te houden ook al is het moeilijk. Ook als je tegenslagen ervaart.

Wat is de moeite waard om te doen ook al mislukt het? De bereidheid om onszelf te laten zien, verandert ons. We worden er elke keer een beetje moediger van.

En grote moed tonen eindigt doorgaans niet met een overwinningsmars, maar eerder met een kalm gevoel van bevrijding, soms vermengd met een lichte shock.

Niets heeft een grotere verandering in mijn leven teweeggebracht dan het besef dat het zonde van de tijd is om aan de reactie van mensen langs de lijn af te meten wat ik waard ben. De mensen die van me houden en er, at er ook gebeurt, altijd voor me zijn, staan om mij heen. Dit besef verantderde alles. Ik wil dat ons huis een plek is waar we onze grootste moed en onze grootste angsten kunnen laten zien. We kunnen eenvoudigweg niet in ons eentje leren om kwetsbaarder en moediger te zijn. Soms is het moedigste wat we kunnen doen anderen om steun vragen.

Brené Brown

Bovenstaande teksten komen uit de boeken van Brené Brown. Als je eerdere blogs van mij hebt gelezen, dan weet je dat haar boeken mij erg inspireren. En een van de belangrijkste redenen is het onderdeel moed. Moed heeft voor mij te maken met lev. (Een bewuste spelfout). Lev is voor mij leven vanuit mijn hart en met lef. Met het lef en de moed om datgene wat voor jouw belangrijk is vol te houden. En dat gaat met vallen en opstaan. Dat is soms heel mooi en prettig, maar soms ook moeilijk en pijnlijk. Het is kwetsbaar.

LEV

Een keuze van Lev is voor mij de keuze voor Wijnberger coaching geweest. Het stoppen met mijn vaste baan en de keuze te maken voor mijn eigen praktijk is geen makkelijk stap. Het is er een van financiële onzekerheid. En het is een keuze van mijn hart. Ik zeg niet maar… En het is een keuze van moed. En dan voelt het regelmatig zoals Brené hierboven beschrijft. Dat je je waarde afleest van de reacties van anderen. Dat je bereid bent om jezelf te laten zien, maar dat het ook echt eng en kwetsbaar voelt. En toch houd ik daar moed in om juist door te gaan in mijn ingeslagen weg, omdat voor mij daar mijn ‘waarom’ ligt. Dat ik blij en enthousiast word om mensen te coachen. Dat ik een brok kan krijgen als ik zie hoe werkend Nederland de lat soms zo hoog legt, dat mensen daar helemaal in vast lopen en van opbranden. Soms al heel, heel jong. Dan voel ik de drive om daarin een rol te mogen vervullen wat hen LEV geeft. Waar het hart sneller van gaat kloppen en wat de moed geeft om door te gaan! En niet op tandvlees, maar vanuit talenten, kwaliteiten, gaven, hoe jij het wilt noemen.

Jouw zoektocht

Heb jij het LEV om deze zoektocht te gaan ondernemen? Onze coachreis kan daar een prachtige vorm voor zijn. Wij zijn enthousiast om met jouw mee te wandelen in de prachtige omgeving van Gosau in de Oostenrijkse bergen. Wil je meer weten? Lees hier verder.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van coaching? Een vrijblijvend (telefoon/skype) gesprek is altijd mogelijk. Of begin je het liefst zelf? Lees dan de komende tijd verder met de blogs. Dat zijn stappen die jij kan zetten om te leven vanuit LEV.

Coach, Trainer en Adviseur

Vanessa Wijnberger

Mijn naam is Vanessa. Ik ga graag met je in gesprek om de mogelijkheden voor coaching of een training te bespreken. Ik ben loopbaancoach en stress- en burn-out coach. Mijn motivatie is dat jij (weer) regie neemt in jouw loopbaan of jouw situatie.